Stemming

Motie van de leden Van der Plas en Pierik over streven naar een herziening van het Europees beleid om ruimte te bieden voor pulsvisserij

68,7 %
31,3 %


GroenLinks-PvdA

VVD

DENK

JA21

PvdD

FVD

CU

Volt

CDA

PVV

SP

D66

NSC

SGP

BBB


Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN PIERIK

Voorgesteld 14 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de pulsvisserij in Europa onderhevig is aan een verbod, ondanks het gebrek aan stevige wetenschappelijke onderbouwing voor dit verbod;

constaterende dat wetenschappelijk onderzoek recent heeft aangetoond dat de negatieve effecten van pulsvisserij op het mariene ecosysteem minimaal zijn;

overwegende dat de pulsvisserij mogelijkheden biedt voor een duurzamere en efficiëntere vangstmethode;

verzoekt de Minister een heroverweging van het verbod op de pulsvisserij in Europa mogelijk te maken, gebaseerd op de recente wetenschappelijke bevindingen en inzichten;

verzoekt de Minister te streven naar een herziening van het Europees beleid om ruimte te bieden voor het gebruik en de verdere ontwikkeling van pulsvisserij als een duurzame en effectieve vangstmethode,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas

Pierik


Motie van de leden Van der Plas en Pierik over streven naar een herziening van het Europees beleid om ruimte te bieden voor pulsvisserij

2024-03-14
Dossier: 36410-XIV
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB), Cor Pierik (BBB)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIV-83.html