Kamerstuk 36410-XIV-89

Motie van het lid Kostic over niet instemmen met het Commissievoorstel over nieuwe genomische technieken voordat het onderzoek daarnaar is afgerond en de resultaten ervan zijn gewogen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 14 maart 2024
Indiener(s): Ines Kostić (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIV-89.html
ID: 36410-XIV-89

50,7 %
49,3 %

CU

GroenLinks-PvdA

VVD

CDA

NSC

Volt

JA21

SGP

SP

BBB

PvdD

DENK

D66

FVD

PVV


Nr. 89 MOTIE VAN HET LID KOSTIC

Voorgesteld 14 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voorstel van de Europese Commissie over nieuwe genomische technieken gevolgen heeft voor het kwekersrecht en het patenteren van natuurlijke eigenschappen;

overwegende dat er nog een onderzoek loopt naar de impact van dit voorstel van de Europese Commissie op boeren en kleine veredelaars;

overwegende dat het van groot belang is dat kleine veredelaars door kunnen blijven gaan met hun werk, zonder geblokkeerd te worden door octrooien van grote bedrijven;

overwegende dat het niet van goed bestuur getuigt als de gevolgen van het Commissievoorstel voor kleine veredelaars, boeren en de monopolisering van onze voedselketen niet duidelijk zijn voordat er wordt ingestemd met een ingrijpend voorstel;

overwegende dat vanwege de aanstaande verkiezingen de onderhandelingen tussen de Raad, het Europees parlement en de Commissie over dit voorstel toch niet meer op korte termijn kunnen beginnen;

verzoekt de regering niet in te stemmen met het Commissievoorstel over nieuwe genomische technieken voordat het onderzoek naar de impact op boeren en kleine veredelaars is afgerond en de resultaten zijn meegewogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kostić