Kamerstuk 36410-XIV-83

Motie van de leden Van der Plas en Pierik over streven naar een herziening van het Europees beleid om ruimte te bieden voor pulsvisserij

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 14 maart 2024
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB), Cor Pierik (BBB)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIV-83.html
ID: 36410-XIV-83

68,7 %
31,3 %

GroenLinks-PvdA

VVD

DENK

JA21

PvdD

FVD

CU

Volt

CDA

PVV

SP

D66

NSC

SGP

BBB


Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN PIERIK

Voorgesteld 14 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de pulsvisserij in Europa onderhevig is aan een verbod, ondanks het gebrek aan stevige wetenschappelijke onderbouwing voor dit verbod;

constaterende dat wetenschappelijk onderzoek recent heeft aangetoond dat de negatieve effecten van pulsvisserij op het mariene ecosysteem minimaal zijn;

overwegende dat de pulsvisserij mogelijkheden biedt voor een duurzamere en efficiëntere vangstmethode;

verzoekt de Minister een heroverweging van het verbod op de pulsvisserij in Europa mogelijk te maken, gebaseerd op de recente wetenschappelijke bevindingen en inzichten;

verzoekt de Minister te streven naar een herziening van het Europees beleid om ruimte te bieden voor het gebruik en de verdere ontwikkeling van pulsvisserij als een duurzame en effectieve vangstmethode,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas

Pierik