Wetsvoorstel 36410-X - 19 september 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 februari 2024
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering