Kamerstuk 36410-X-31

Motie van het lid Tuinman c.s. over alle medewerkers van Defensie die geen militair of reservist zijn vrijblijvend uitnodigen om reservist te worden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024


98,0 %
2,0 %

NSC

CU

VVD

CDA

D66

SGP

BBB

PvdD

JA21

Volt

PVV

GroenLinks-PvdA

SP

DENK

FVD


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID TUINMAN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse krijgsmacht zijn vullingsopdracht voor militair personeel structureel niet haalt;

overwegende dat er ongeveer 22.000 mensen bij het Ministerie van Defensie werken die geen militair of reservist zijn;

overwegende dat alle medewerkers bij het Ministerie van Defensie elke dag heel hard werken om te beschermen wat ons dierbaar is;

verzoekt de Staatssecretaris van Defensie alle medewerkers van Defensie die geen militair of reservist zijn vrijblijvend uit te nodigen om reservist te worden en daar het selectie- of keuringstraject op of te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tuinman

Boswijk

Erkens

Van Oostenbruggen