Stemming

Motie van het lid Tuinman c.s. over onderzoeken of civiele verdediging belegd kan worden bij een interdepartementale rijksnooddienst

26,7 %
73,3 %


DENK

Volt

CU

SGP

JA21

VVD

PvdD

PVV

D66

GroenLinks-PvdA

CDA

BBB

FVD

SP

NSC


Nr. 53 MOTIE VAN HET LID TUINMAN C.S.

Voorgesteld 7 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, gezien de internationale veiligheidssituatie, de civiele veiligheid en weerbaarheid in Nederland speciale aandacht verdient;

overwegende dat wij onder artikel 3 van het NAVO-verdrag verplichtingen hebben op het gebied van «resilience»;

overwegende dat de diensten Bescherming Bevolking en Korps Mobiele Colonnes reeds zijn afgeschaft;

overwegende dat, onder andere, het Nationaal Crisiscentrum bij JenV en Ecosysteem Logistiek bij Defensie hier nu los mee bezig zijn;

verzoekt de regering om te onderzoeken of civiele verdediging belegd kan worden bij een interdepartementale rijksnooddienst, waar alle huidige en toekomstige civiele verdedigingsactiviteiten geconcentreerd kunnen worden;

verzoekt de Minister van Defensie hierin het voortouw te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tuinman

Dassen

Boswijk

Ceder


Motie van het lid Tuinman c.s. over onderzoeken of civiele verdediging belegd kan worden bij een interdepartementale rijksnooddienst

2024-02-07
Dossier: 36410-X
Indiener(s): Derk Boswijk (CDA), Gijs Tuinman (BBB), Laurens Dassen (Volt), Don Ceder (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-X-53.html