Kamerstuk 36410-X-55

Motie van het lid Ceder c.s. over belemmeringen waar reservisten mee te maken kunnen krijgen in kaart brengen en oplossingen daarvoor aandragen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 7 februari 2024
Indiener(s): Don Ceder (CU), Isa Kahraman (NSC), Gijs Tuinman (BBB), Derk Boswijk (CDA), Diederik van Dijk (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-X-55.html
ID: 36410-X-55

96,0 %
4,0 %

DENK

FVD

PvdD

BBB

VVD

CDA

PVV

SP

Volt

JA21

NSC

GroenLinks-PvdA

SGP

D66

CU


Nr. 55 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S.

Voorgesteld 7 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onze krijgsmacht met personele tekorten te maken heeft en dat reservisten voor een deel in de behoefte aan personeel kunnen voorzien;

overwegende dat reservisten in de praktijk tegen belemmeringen aan kunnen lopen bij hun werkgever wanneer zij hun reservisteninzet willen doen;

overwegende dat er voor een bijdrage aan de verdediging van ons land een beroep op de samenleving soms nodig is;

verzoekt de regering de belemmeringen waar reservisten mee te maken kunnen krijgen in kaart te brengen en oplossingen daarvoor aan te dragen, waaronder het versterken van de wettelijke rechtspositie van de reservist in dienst bij een werkgever ten aanzien van zijn werk als reservist, het voor werkgevers aantrekkelijker maken reservisten in dienst te nemen, en hierover met werkgeversorganisaties in gesprek te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder

Boswijk

Kahrama

Diederik van Dijk

Tuinman