Kamerstuk 36410-X-54

Motie van het lid Tuinman c.s. over een conceptbrochure over hoe Nederlanders zich kunnen voorbereiden op de gevolgen van een grote crisis of een oorlogssituatie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 7 februari 2024
Indiener(s): Gijs Tuinman (BBB), Don Ceder (CU), Derk Boswijk (CDA), Laurens Dassen (Volt)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-X-54.html
ID: 36410-X-54

90,7 %
9,3 %

PVV

SP

Volt

NSC

D66

CU

CDA

SGP

BBB

GroenLinks-PvdA

FVD

DENK

JA21

PvdD

VVD


Nr. 54 MOTIE VAN HET LID TUINMAN C.S.

Voorgesteld 7 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel Nederlanders nog onvoorbereid zijn op een grote crisis of oorlogssituatie;

overwegende dat de veiligheid van de Nederlandse bevolking een overheidstaak is;

verzoekt de regering om een conceptbrochure op te stellen, naar voorbeeld van de Zweedse «Om krisen eller kriget kommer», die beschrijft hoe Nederlanders zich kunnen voorbereiden op de gevolgen van ernstige ongelukken, extreem weer, IT-aanvallen of militaire conflicten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tuinman

Boswijk

Dassen

Ceder