Kamerstuk 36410-X-25

Motie van het lid Erkens c.s. c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Defensie een groot aantal extra mensen nodig heeft en de eerste stappen met het dienjaar veelbelovend zijn;

constaterende dat Scandinavische landen succes boeken met een enquête voor alle 18-jarigen gekoppeld aan een vrijwillige diensttijd;

constaterende dat er volgens Defensie jaarlijks circa 4.000 dienjaarmilitairen nodig zijn om de personele gereedheid op niveau te krijgen en de vorige Commandant Landstrijdkrachten, Martin Wijnen, een forse opschaling heeft geadviseerd;

verzoekt de regering om het dienjaar, naar Zweeds model, zo snel mogelijk fors op te schalen naar ten minste 4.000 deelnemers per jaar;

verzoekt de regering om met onderwijsinstellingen te onderzoeken of reservisten die een opleiding doen waarvoor zij studiefinanciering krijgen de ruimte kunnen krijgen om per jaar minimaal 200 uur reservisteninzet te doen zonder dat zij daarvoor benadeeld worden;

verzoekt de regering voorbereidingen te treffen om als onderdeel van de opschaling van het dienjaar een enquête toe te voegen aan de dienstplichtbrief;

verzoekt de regering om uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 een voorstel naar de Kamer te sturen, inclusief de borgingsmechanismes voor deelname aan de enquête, waarbij de plannen gericht zijn op inwerkingtreding van deze enquête in 2025,

en gaat over tot de orde van de dag.

Erkens,

Boswijk

Van Oostenbruggen,

Diederik van Dijk

Dassen

Podt