Kamerstuk 36410-X-53

Motie van het lid Tuinman c.s. over onderzoeken of civiele verdediging belegd kan worden bij een interdepartementale rijksnooddienst

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 7 februari 2024
Indiener(s): Derk Boswijk (CDA), Gijs Tuinman (BBB), Laurens Dassen (Volt), Don Ceder (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-X-53.html
ID: 36410-X-53

26,7 %
73,3 %

DENK

Volt

CU

SGP

JA21

VVD

PvdD

PVV

D66

GroenLinks-PvdA

CDA

BBB

FVD

SP

NSC


Nr. 53 MOTIE VAN HET LID TUINMAN C.S.

Voorgesteld 7 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, gezien de internationale veiligheidssituatie, de civiele veiligheid en weerbaarheid in Nederland speciale aandacht verdient;

overwegende dat wij onder artikel 3 van het NAVO-verdrag verplichtingen hebben op het gebied van «resilience»;

overwegende dat de diensten Bescherming Bevolking en Korps Mobiele Colonnes reeds zijn afgeschaft;

overwegende dat, onder andere, het Nationaal Crisiscentrum bij JenV en Ecosysteem Logistiek bij Defensie hier nu los mee bezig zijn;

verzoekt de regering om te onderzoeken of civiele verdediging belegd kan worden bij een interdepartementale rijksnooddienst, waar alle huidige en toekomstige civiele verdedigingsactiviteiten geconcentreerd kunnen worden;

verzoekt de Minister van Defensie hierin het voortouw te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tuinman

Dassen

Boswijk

Ceder