Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Brief lid / fractie
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief lid / fractie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - rondetafelgesprek
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Ter informatie
Brief lid / fractie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)