Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Gesprek organiseren met het bedrijfsleven over de gewijzigde initiatiefwet
Brief Presidium
Agenderen - gesprek
Advies - (extern) advies vragen aan ...
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief lid / fractie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Brief lid / fractie
Brief lid / fractie
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief lid / fractie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - rondetafelgesprek
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Ter informatie
Brief lid / fractie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)