Nr. 5 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN EN VAN DER LEE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2022

Hierbij delen wij u mede dat bij verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel de leden Van der Graaf en Thijssen in de plaats treden van respectievelijk de leden Ceder en Gijs van Dijk.

Van der Graaf J. van Dijk Thijssen Van der Lee