Kamerstuk 35761-6

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee over toezending van de reactie van de initiatiefnemers op het advies van de afdeling advisering en het gewijzigde voorstel van wet aan de tweede kamer

Dossier: Voorstel van wet van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in waardeketens om schending van mensenrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)


Nr. 6 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN EN VAN DER LEE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2022

De initiatiefnemers hebben het uitgebreide advies van de Afdeling advisering van de Raad van State op het initiatiefwetsvoorstel zeer op prijs gesteld.

De Afdeling maakte ook opmerkingen over de wijze waarop de initiatiefnemers dit wettelijk willen verankeren en adviseerde – zolang er geen Europese normen bekend waren – om de gepaste zorgvuldigheidsverplichtingen te beperken tot de rapportageverplichting. De initiatiefnemers hebben in dat kader het concept van de Europese richtlijn afgewacht. Op dit moment wordt het wetsvoorstel aangepast. Elementen uit de conceptrichtlijn – zoals gepresenteerd door de Europese Commissie op 23 februari 2022 – die het wetsvoorstel versterken, worden ook meegenomen in de aanpassingen.

Na het zomerreces zenden de initiatiefnemers de reactie van de initiatiefnemers op het advies van de Afdeling advisering en het gewijzigde voorstel van wet aan de Tweede Kamer.

Van der Graaf J. van Dijk Thijssen Van der Lee