Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN CEDER, JASPER VAN DIJK, GIJS VAN DIJK EN VAN DER LEE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 april 2021

Hierbij delen wij u mede dat de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel, gelet op het vertrek van de leden Voordewind, Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen uit de Kamer, overgenomen wordt door respectievelijk de leden Ceder, Gijs van Dijk en Van der Lee, en dat het lid Jasper van Dijk in de plaats treedt van het lid Alkaya.

Ceder

Jasper van Dijk

Gijs van Dijk

Van der Lee