Kamerstuk 35761-14

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan over de adviezen van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in waardeketens om schending van mensenrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)


Nr. 14 BRIEF VAN DE INITIATIEFNEMERS

Ontvangen 20 maart 2023

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Den Haag, 20 maart 2023

Heden ontvingen wij de advisering van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel. Hierbij doen wij de adviezen aan de Tweede Kamer toekomen om te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Van der Graaf Jasper van Dijk Thijssen Van der Lee Hammelburg Boutkan