Nr. 11 BRIEF VAN DE INITIATIEFNEMERS

Ontvangen 25 januari 2023

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Den Haag, 25 januari 2023

Heden ontvingen wij de advisering van het College voor de Rechten van de Mens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel. Hierbij doen wij het advies aan de Tweede Kamer toekomen om te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Van der Graaf Jasper van Dijk Thijssen Van der Lee Koekkoek Hammelburg