Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

‘s-Gravenhage, 11 maart 2021

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen).

De memorie van toelichting, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Voordewind

Alkaya

Van den Hul

Van den Nieuwenhuijzen