Nr. 13 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN, VAN DER LEE, HAMMELBURG EN BOUTKAN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2023

Hierbij delen wij u mede dat bij verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel het lid Boutkan in de plaats treedt van het lid Koekkoek.

Van der Graaf Jasper van Dijk Thijssen Van der Lee Hammelburg Boutkan