Nr. 7 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN EN VAN DER LEE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2022

Hierbij delen wij u mede dat bovengenoemd wetsvoorstel in het vervolg mede verdedigd zal worden door de leden Koekkoek en Hammelburg.

Van der Graaf J. van Dijk Thijssen Van der Lee