Wetsvoorstel 35570-XV - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Na ontvangst begrotingsbrief SZW zal via een emailprocedure worden besloten over het laten verzorgen van een technische briefing door de Algemene Rekenkamer
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)