Kamerstuk 35570-XV-6

Amendement van het lid Van Kent 35570-XV-6 over het ontmoedigen van ontslag bij gebruikmaken van de NOW 3

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 23 september 2020
Indiener(s): Bart van Kent (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-XV-6.html
ID: 35570-XV-6