Wetsvoorstel 35570-XIV - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 8 oktober 2020
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)