Stemming

Motie van de leden De Groot en Moorlag over een afbouwscenario voor de intensieve veehouderij

45,6 %
54,4 %


VVD

DENK

SP

PvdD

CDA

CU

50PLUS

PVV

SGP

FVD

GL

D66

vKA

PvdA

Krol


Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN DE GROOT EN MOORLAG

Voorgesteld 25 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie-Wijffels al in 2001 concludeerde dat de intensieve veehouderij niet toekomstbestendig is vanwege de omgang met het dier en de risico's voor de volksgezondheid en het milieu;

overwegende dat er een toekomstvisie ligt waarin de huidige manier van voedselproductie als niet houdbaar wordt bestempeld;

overwegende dat de uitbraak van het coronavirus het nog urgenter maakt om de relatie tussen veehouderij en de gezondheid van omwonenden en de risico's voor de volksgezondheid te bezien;

overwegende dat het van belang is dat boerengezinnen die willen stoppen op een sociale manier moeten worden geholpen en dat het daarvoor noodzakelijk is om verschillende scenario's uit te werken;

overwegende dat bij veel boerengezinnen behoefte is aan duidelijkheid over de toekomst;

verzoekt de regering, om ten behoeve van de volgende formatie een afbouwscenario voor de intensieve veehouderij op te stellen, inclusief flankerende maatregelen om de sociale gevolgen op te vangen en te verzachten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Groot

Moorlag


Motie van de leden De Groot en Moorlag over een afbouwscenario voor de intensieve veehouderij

2020-11-25
Dossier: 35570-XIV
Indiener(s): William Moorlag (PvdA), Tjeerd de Groot (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-XIV-40.html