Wetsvoorstel 35529 -
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International)
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Onbekend