Wetsvoorstel 35529 - 14 juli 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 december 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
Agenderen - technische briefing
Inbreng - schriftelijk overleg (v.s.o.)
Brief regering