Wetsvoorstel 35529 - 14 juli 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanmelden voor plenaire behandeling Indien het wetsvoorstel sneller behandeld kan worden in een WGO dan plenair, zal een WGO georganiseerd worden
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
Agenderen - technische briefing
Inbreng - schriftelijk overleg (v.s.o.)
Brief regering