Stemming

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International)

72,5 %
27,5 %


vKA

Krol

FVD

SGP

SP

DENK

VVD

D66

CDA

GL

PVV

CU

PvdA

50PLUS

PvdD