Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 juni 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - wetgevingsoverleg
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]