Kamerstuk 35442-5

Motie van het lid De Groot over voorwaarden op het gebied van duurzaamheid verbinden aan steunpakketten

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gepubliceerd: 11 juni 2020
Indiener(s): Tjeerd de Groot (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35442-5.html
ID: 35442-5

45,3 %
54,7 %

D66

DENK

SP

SGP

CDA

50PLUS

GL

CU

Van Haga

PvdA

VVD

PVV

FvD

Groep Krol/vKA

PvdD


Nr. 5 MOTIE VAN HET LID DE GROOT

Voorgesteld 11 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als gevolg van de coronacrisis de landbouwsector economische steun ontvangt;

overwegende dat dit een kans is om deze sector te stimuleren te verduurzamen;

verzoekt de regering, aan toekomstige steunpakketten voor de landbouwsector voorwaarden op het gebied van duurzaamheid te verbinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Groot