Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

92,7 %
7,3 %


Groep Krol/vKA

SGP

CDA

PVV

SP

Van Haga

GL

VVD

PvdD

FvD

D66

50PLUS

CU

DENK

PvdA