Stemming

Motie van het lid Bisschop over het door onderuitputting resterende budget inzetten voor andere sectoren in de land- en tuinbouw

2,7 %
97,3 %


SGP

50PLUS

CDA

Van Haga

SP

D66

PvdD

GL

PVV

CU

Groep Krol/vKA

FvD

VVD

DENK

PvdA


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 11 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sprake lijkt van onderuitputting van het voor het landbouwsteunpakket gereserveerde budget van 650 miljoen euro;

overwegende dat in verschillende sectoren in de landbouw, zoals de voedingstuinbouw en de kalverhouderij, zich nog grote problemen voordoen;

verzoekt de regering, in overleg met sectororganisaties te bezien hoe het door onderuitputting resterende budget ingezet kan worden voor steun aan andere zwaar getroffen sectoren en bedrijven in de land- en tuinbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop


Motie van het lid Bisschop over het door onderuitputting resterende budget inzetten voor andere sectoren in de land- en tuinbouw

2020-06-11
Dossier: 35442
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35442-10.html