Gepubliceerd: 11 juni 2020
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35442-7.html
ID: 35442-7

45,3 %
54,7 %

VVD

DENK

SGP

GL

PVV

Van Haga

PvdA

CDA

FvD

50PLUS

Groep Krol/vKA

D66

SP

CU

PvdD


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld 11 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland voor grote uitdagingen staat als het gaat om het oplossen van de coronacrisis, de biodiversiteitscrisis en het klimaatprobleem en dat de regering ernaar streeft de aanpak van deze crisissen te combineren;

verzoekt de regering, voorwaarden te stellen aan eventuele toekomstige steunmaatregelen voor de landbouwsector, zodat niet alleen bedrijven of individuen profiteren, maar tegelijkertijd ook andere maatschappelijke problemen worden opgelost,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet