Stemming

Motie van het lid Ouwehand over vermindering van het gebruik van de gevaarlijkste chemische bestrijdingsmiddelen

32,7 %
67,3 %


PvdA

D66

GL

CDA

DENK

PVV

VVD

SGP

PvdD

Van Haga

Groep Krol/vKA

CU

FvD

SP

50PLUS


Nr. 4 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 11 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bestrijdingsmiddelen toegelaten zijn en gebruikt worden waarvan de werkzame stoffen geclassificeerd zijn als zeer giftig, moeilijk biologisch afbreekbaar, kankerverwekkend, schadelijk voor de voortplanting of hormoonverstorend, die zich ophopen in de voedselketen, of die het DNA van mensen kunnen beschadigen;

overwegende dat de Minister van LNV heeft gezegd dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2030 zo veel mogelijk moet worden voorkomen;

overwegende dat dat van groot belang is en zeker vastgelegd dient te worden voor de meest gevaarlijke middelen;

verzoekt de regering, wettelijk te borgen dat het gebruik van de meest gevaarlijke chemische bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid van mensen en dieren in 2025 met de helft is verminderd ten opzichte van 2019, en in 2030 met 95% is verminderd ten opzichte van 2019,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Motie van het lid Ouwehand over vermindering van het gebruik van de gevaarlijkste chemische bestrijdingsmiddelen

2020-06-11
Dossier: 35442
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35442-4.html