Stemming

Motie van de leden Bromet en Van den Berge over niet gebruikte steun voor de sierteelt ten goede laten komen aan de culturele sector

32,7 %
67,3 %


PVV

CDA

PvdD

FvD

50PLUS

CU

D66

PvdA

SGP

Van Haga

SP

VVD

Groep Krol/vKA

GL

DENK


Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN VAN DEN BERGE

Voorgesteld 11 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor steunmaatregelen voor de sierteelt 650 miljoen gereserveerd is;

overwegende dat gebleken is dat door verbeterde afzetmogelijkheden in de sierteelt sprake is van (forse) onderuitputting van dit budget;

overwegende dat te veel zzp'ers en freelancers in de culturele sector nu geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op noodsteun omdat ze net niet aan de voorwaarden voldoen;

verzoekt de regering, bij onderuitputting van het noodpakket voor de sierteelt het restant ten goede te laten komen aan noodmaatregelen voor makers in de culturele sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet

Van den Berge


Motie van de leden Bromet en Van den Berge over niet gebruikte steun voor de sierteelt ten goede laten komen aan de culturele sector

2020-06-11
Dossier: 35442
Indiener(s): Laura Bromet (GL), Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35442-8.html