Stemming

Motie van het lid Futselaar over duurzaamheidsambities meewegen bij het opstellen van nieuwe steunpakketten voor de agrarische sector en de visserij

45,3 %
54,7 %


PvdA

PvdD

CDA

FvD

DENK

GL

SP

50PLUS

Van Haga

SGP

Groep Krol/vKA

CU

D66

PVV

VVD


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 11 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de grote opgaven op het gebied van duurzaamheid waar Nederland voor staat;

overwegende dat financiële middelen beperkt zijn en zo gericht mogelijk moeten worden ingezet;

verzoekt de regering, bij het opstellen van toekomstige nieuwe steunpakketten voor de agrarische sector en de visserij het verwezenlijken van duurzaamheidsambities mee te wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar


Motie van het lid Futselaar over duurzaamheidsambities meewegen bij het opstellen van nieuwe steunpakketten voor de agrarische sector en de visserij

2020-06-11
Dossier: 35442
Indiener(s): Frank Futselaar (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35442-11.html