Wetsvoorstel 35263 - 18 juli 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 februari 2020
Status: Aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)