Kamerstuk 35263-19

Amendement van het lid Van Nispen c.s. t.v.v. nr. 11 over uitsluiten hogere griffierechten en lagere vergoedingen voor rechtsbijstand van experimenten

Dossier: Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging)


100,0 %
0,0 %

VVD

CU

50PLUS

SP

PvdD

DENK

vKA

GL

D66

PvdA

SGP

PVV

CDA

Van Haga

FvD


Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 4 februari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Een afwijking van de wetten, genoemd in het tweede lid, leidt niet tot een verlaging van het bedrag van de vergoeding dat aan een rechtsbijstandverlener wordt verstrekt of tot een verhoging van het griffierecht, ten opzichte van de bij of krachtens die wetten geldende bedragen en rechten.

Toelichting

De toegang tot het recht is het fundament van onze rechtsstaat. Met deze wetswijziging wordt experimenteren mogelijk in de rechtspleging. Enkele onderdelen van de rechtspleging zijn echter van een dusdanig belang dat daar niet aan getornd moet worden. Dit amendement voorziet er in dat verhogingen van griffierechten en verlaging van de rechtsbijstandsvergoedingen worden uitgesloten van experimenten. Op deze manier willen de indieners de toegang tot het recht waarborgen. Experimenten met lagere griffierechten en hogere vergoedingen voor rechtsbijstand blijven wel mogelijk.

Van Nispen Groothuizen Van den Berge Van der Graaf