Stemming

Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Van den Berge over uitbreiding van het Juridisch Loket (t.v.v. 35263-16)

64,7 %
35,3 %


SP

CDA

FvD

VVD

SGP

Van Haga

CU

PvdA

50PLUS

GL

D66

vKA

PvdD

PVV

DENK


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN DEN BERGE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 11 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het Juridisch Loket een laagdrempelige voorziening is die eerste hulp geeft bij juridische vragen en dat toegankelijkheid dus van groot belang is;

verzoekt de regering het Juridisch Loket in staat te stellen om geen vestigingen te sluiten zonder dat daar een servicepunt of balie voor in de plaats komt, en juist op meer plaatsen actief te worden, bijvoorbeeld door in overleg met het Juridisch Loket en met gemeenten op zoek te gaan naar geschikte locaties in het land om het aantal balies en servicepunten van het Juridisch Loket uit te kunnen breiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van den Berge


Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Van den Berge over uitbreiding van het Juridisch Loket (t.v.v. 35263-16)

2020-02-11
Dossier: 35263
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35263-23.html