Stemming

Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Dam over rechterlijke expertise borgen in de toetsingscommissie

86,7 %
13,3 %


50PLUS

PVV

DENK

PvdD

VVD

vKA

D66

CDA

CU

GL

FvD

SP

PvdA

Van Haga

SGP


Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN VAN DAM

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een onafhankelijke en multidisciplinaire toetsingscommissie zal worden ingesteld, zodat wordt gewaarborgd dat alleen zorgvuldig voorbereide en weloverwogen experimenten worden opgestart;

constaterende dat er eisen worden gesteld aan de leden van de toetsingscommissie op het gebied van juridische, sociaalwetenschappelijke en economische deskundigheid, maar niet op het gebied van kennis van en ervaring met de rechtelijke organisatie en praktijk;

overwegende dat de toetsingscommissie wordt versterkt door het toevoegen van een rechterlijk lid en dat hierdoor de kwaliteit van het advies van de toetsingscommissie zal toenemen;

overwegende dat de onafhankelijkheid van de toetsingscommissie van groot belang is;

verzoekt het kabinet, om rechterlijke expertise te borgen in de toetsingscommissie door het toevoegen van een rechterlijk lid of voormalig rechterlijk lid met ruime ervaring in de rechtspraak,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Wijngaarden

Van Dam


Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Dam over rechterlijke expertise borgen in de toetsingscommissie

2020-02-03
Dossier: 35263
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD), Chris van Dam (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35263-17.html