Kamerstuk 35263-21

Gewijzigde motie het lid Van Nispen c.s. over inzicht in de kosten en werkbelasting van experimenten (t.v.v. 35263-14)

Dossier: Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging)


100,0 %
0,0 %

PvdA

CDA

VVD

50PLUS

FvD

CU

vKA

SP

Van Haga

DENK

D66

GL

PvdD

SGP

PVV


Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 11 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Rechtspraak kampt met achterstanden en met hoge werkdruk die op de gehele organisatie drukt;

verzoekt de regering, te voorkomen dat de achterstanden en de werkdruk in de Rechtspraak toenemen door in overleg met de Rechtspraak per experiment in de algemene maatregelen van bestuur aan te geven wat de geraamde kosten zijn van een experiment, waar de dekking vandaan komt, welke aanvullende inzet is vereist van rechters, ondersteunend personeel en advocaten en hoe die extra werkbelasting opgevangen en bekostigd zal gaan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Groothuizen

Van der Graaf

Van den Berge