Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over betrokkenen tijdig en in begrijpelijke taal informeren bij experimenten (t.v.v. 35263-15)

100,0 %
0,0 %


D66

Van Haga

SGP

DENK

VVD

PVV

SP

CU

GL

PvdA

vKA

PvdD

CDA

50PLUS

FvDGewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over betrokkenen tijdig en in begrijpelijke taal informeren bij experimenten (t.v.v. 35263-15)

2020-02-11
Dossier: 35263
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Niels van den Berge (GL), Maarten Groothuizen (D66), Stieneke van der Graaf (CU)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35263-22.html