Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over betrokkenen tijdig en in begrijpelijke taal informeren bij experimenten (t.v.v. 35263-15)

100,0 %
0,0 %


Van Haga

GL

SGP

PvdD

PVV

FvD

SP

CU

CDA

VVD

D66

PvdA

vKA

50PLUS

DENK


Nr. 22 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 11 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij het werken met experimenten in de rechtspleging het noodzakelijk is dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de precieze experimentele procedures die gelden bij deze experimenten;

verzoekt de regering, in overleg met de Rechtspraak er voor te zorgen dat bij ieder experiment betrokkenen actief, tijdig, nauwkeurig en in begrijpelijke taal worden geïnformeerd over die experimentele procedure,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Groothuizen

Van der Graaf

Van den Berge


Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over betrokkenen tijdig en in begrijpelijke taal informeren bij experimenten (t.v.v. 35263-15)

2020-02-11
Dossier: 35263
Indiener(s): Stieneke van der Graaf (CU), Maarten Groothuizen (D66), Niels van den Berge (GL), Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35263-22.html