Wetsvoorstel 35256 - 10 juli 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd