Wetsvoorstel 35256 - 10 juli 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 november 2020
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd