Stemming

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

88,7 %
11,3 %


GL

FvD

50PLUS

DENK

D66

Krol

CU

VVD

SP

CDA

Van Haga

PVV

PvdD

SGP

vKA

PvdA