Kamerstuk 35256-10

Amendement van de leden Van Nispen en Van Gerven 35256-10 over inkennisstelling van omwonenden bij coördinatiebesluiten

Dossier: Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Gepubliceerd: 7 november 2020
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35256-10.html
ID: 35256-10

48,0 %
52,0 %

Van Haga

PVV

DENK

50PLUS

Krol

vKA

VVD

SP

D66

CDA

PvdD

PvdA

CU

SGP

FvD

GL