Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Ter informatie (het wachten is op het advies van de Raad van State en het nader rapport)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)