Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)