Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 juni 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Ter informatie
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Stemmen - aangenomen
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Behandeling wordt voortgezet
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Ter informatie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)