Stemming

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

74,0 %
26,0 %


SGP

DENK

PvdA

D66

SP

BBB

FVD

Volt

PvdD

CDA

GL

VVD

JA21

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

CU

BIJ1

PVV