Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD

Ontvangen 22 januari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel C, vervalt.

II

Artikel II, onderdeel C, vervalt.

III

Artikel III, onderdeel B, vervalt.

IV

Artikel IV, onderdeel C, vervalt.

Toelichting

Elke school is verplicht om een professioneel statuut te hebben. In zijn huidige vorm schrapt het onderhavige wetsvoorstel niet alleen het lerarenregister uit de onderwijswetten, maar ook de bepalingen over het professioneel statuut. In het professioneel statuut worden afspraken gemaakt over het respecteren van de professionele ruimte van de leraren. Het regelt onder meer de zeggenschap van de leraren over de inhoud van de lesstof, de middelen die daarbij worden gebruikt en de manier waarop de lesstof wordt aangeboden. Dit professioneel statuut staat los van het lerarenregister. Dit amendement regelt dat de bepalingen inzake het professioneel statuut gehandhaafd blijven.

Van den Hul Westerveld