Nr. 4 MEDEDELING

25 april 2019

Op 24 april jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over het voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 27, vierde lid van de Wet op de Raad van State (zgn. blanco advies) blijft openbaarmaking van dit advies achterwege.