Wetsvoorstel 34373 - 21 december 2015

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 februari 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng