Wetsvoorstel 34309 - 30 september 2015

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 juni 2018
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Amendement
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd