Kamerstuk 34309-24

Motie van het lid Fritsma over een opt-out op het gebied van immigratie en asiel

Dossier: Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

Gepubliceerd: 11 juni 2018
Indiener(s): Sietse Fritsma (PVV)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34309-24.html
ID: 34309-24

14,7 %
85,3 %

FVD

CU

GL

SGP

50PLUS

PVV

VVD

DENK

D66

CDA

SP

PvdA

PvdD


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het vreemdelingenbeleid weer in eigen handen te nemen door zorg te dragen voor een opt-out op het gebied van immigratie en asiel, zolang Nederland nog niet uit de EU is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma