Stemming

Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over gezinnen met kinderen op humane wijze meenemen

34,7 %
65,3 %


CDA

GL

SP

VVD

D66

PVV

SGP

DENK

CU

PvdA

FVD

PvdD

50PLUS


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat kinderen niet in een cel horen te zitten, maar als dit toch gebeurt het met zo min mogelijk leed gepaard dient te gaan;

constaterende dat kinderen nu soms midden in de nacht van hun bed worden gelicht door mannen in uniform waardoor zij een traumatische ervaring kunnen oplopen;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat gezinnen met kinderen op humane wijze worden meegenomen, zo veel mogelijk overdag en zonder personeel in uniform,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Kuiken

Van Ojik


Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over gezinnen met kinderen op humane wijze meenemen

2018-06-11
Dossier: 34309
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Attje Kuiken (PvdA), Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34309-25.html